Styrk din kropsbevidsthed med blid og helhedsorienteret kropsbehandling!

Kroppen husker... Alt det erfaring, vi får gennem livet, kan efterlade et mindre eller større spor i vores krop i form af spændinger, smerter og andre blokeringer, som vi ikke nødvendigvis er bevidste om. Det kan være en fysisk ubehagelig oplevelse som at brække en lilletå, at få en operation eller at opleve en hjernerystelse. Men uforløste føleser ved sorg, tab eller traumer kan også afspejle sig i kroppen.
Den tid vi lever i, påvirker også vores helbred. Pres, belastninger, uskrevne idealer, indtagelse af medicin, alkohol, sukker, tilsætningsstoffer m.m. – alt det kan belaste vores krop yderligere.

Psykomotorisk manuel behandling kan på en blid og respekterende måde hjælpe til at blive fri fra disse blokeringer og rense ud. Nogle vil måske opleve en dyb fysisk og muskulær afspænding, nogle en kraftig energigennemstrømning og andre måske en følelsesmæssig forløsning. Den tid man investerer i sig selv forbyggende og ved at holde kroppen ved lige, kommer ofte mange gange igen ved, at man undgår mange sygdomme og andre skavanker senere. Behandlingen egner sig til både voksne og børn og dens hovedformål er øget velvære, trivsel og overskud.

Blid behandlingsform

Psykomotorisk manuel behandling, er en blid behandlingsform, som udøves af uddannede psykomotoriske terapeuter, og det foregår uden på tøjet. Behandlingen foregår ved blide og nænsome greb, stræk og bevægelser – og under fuld respekt for klienternes grænser!

Få mere at vide
Disse greb påvirker kroppens nervesystem  blod- og lymfeomløb. Dette resulterer i at hele kroppen, og ikke kun ét konkret område,  slapper af. Derudover får alle kroppens celler mere næring og energi, samt bliver de renset ud for affaldstofferne.

Under behandlingen påvirkes bindevævet (fascierne), der omgiver hver eneste muskelfiber. I bindevævet og musklerne sidder der mange nervereceptorer. Det er små celler, der modtager signaler fra f.eks. tryk, stræk, bevægelse og fører dem videre op til hjernen.
Ved at påvirke disse receptorer med blide og nænsome greb, arbejdes der i med nervesystemet, mere end med musklerne lokalt. Derudover påvirker berøringen nervesystemet også positivt.
Man kan sammenligne dette med, at terapeuten venligt beder hjernen om at give et signal til hele kroppen om at slappe af, i stedet for at tvinge én muskel, ét konkret sted til det.

Når terapeuten kommunikerer med din krop via hele dit nervesystem, på denne blide måde, ændrer din krop de uhensigtsmæssige vaner den har oparbejdet, f.eks. at gå og trække op på skuldrene hele tiden eller hænge i ryggen, – og effekten er vedvarende. Afspænding sker i hele kroppen samtidig.

Under og lige efter behandlingen vil man mærke nogle positive effekter, som følelse af lethed, afspænding og velvære. Effekten øges og forlænges ved gentagne behandlinger. Der er ingen terapi i verden, som i et snuptag, og en gang for alle, kan “fixe” dig 100% for alle de forhold, der er oparbejdet over lang tid. Det ville ellers være så nemt! Men realiteterne er, at man skal arbejde aktivt på at ændre noget, og det tager som regel tid. Vanen skal have tid til at ændres.

Helhedsorienteret

Psykomotorisk terapi en helhedsorienteret terapi. Her arbejder man ud fra et standpunkt: at kroppen, psyken og dagligdagen hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt.

Få mere at vide
Eksempelvis kan sociale udfordringer på arbejdet eller i familien påvirke din psykiske tilstand, som så kan påvirke kroppen til at udvikle spændinger eller smerter.
Omvendt kan noget kropsligt, f.eks. smerter gøre dig ked af det eller opgivende, og dit overskud til familien eller arbejdet bliver mindre.
Derudover tages den åndelige aspekt med i helhedsbilledet som en vigtig side af mennesket.
Den berømte kropspsykolog A.Lowen mener, at kroppen og det spirituelle er tæt forbundet, og at kroppen er ligefrem “sjælens jordiske form”.  Den virkelige spirituelle udvikling er umulig, hvis den fulde kontakt til og bevidsthed om kroppen ikke er etableret, og når kroppen er fyldt med undertrykte  og fortrængte følelser. Derfor kan der også arbejdes med det spirituelle aspekt gemmen kropsterapien.
Den psykomotoriske terapeut vil derfor altid tage hensyn til både dine krop, tanker, følelser, adfærd og omverden, så du kan finde den bedste måde at sætte forandringerne i gang på.

Kropsbevidsthed og aktiv deltagelse

Det er vigtigt at nævne, at psykomotorisk terapi ikke er en passiv “fix mig” metode, men en metode, hvor dit engagement regnes for at være den vigtigste faktor for en vellykket behandling og for permanente forandringer.
Det vigtige begreb her er Kropsbevidsthed. Gennem behandlingen træner du din bevidsthed om egen krop og dens funktioner, vaner og mønstre. Du øger derudover din evne til at mærke kroppen og dens naturlige signaler, samt at reagere hensigtsmæssigt på dem.

Få mere at vide
Du vil derfor flere gange opleve, at blive spurgt om, hvad du mærker, hvordan føles det ene eller det andet greb osv.  Terapeuten vil ofte stræbe efter at skærpe din opmærksomhed på de kropslige processer og på de fornemmelser, du får under sessionen. Det hjælper dig til at få bedre kontakt til din krop, så du deltager aktivt i dine egne forandringer. Det er jo det, der giver dig det bedste resultat!
Behandlingen sætter en healingproces i gang, men den vedvarende effekt afhænger i større grad af dit bevidste “arbejde” mellem sessionerne. Derfor vil du normalt (ved længere forløb) få en “hjemmeopgave”. Det kan være en fysisk øvelse eller en mental opgave, som f.eks. at iagttage dine tanker i noget en bestemt situation.

 

Kropsbevidsthed og aktiv deltagelse øger din selvbevidsthed. Dvs., du bliver mere bevidst om dine egne følelser, meninger, værdiger, prioriteter, behov og grænser. Derudover bliver du bevidst om dine egne automatiske reaktioner,  og på den måde i stand til at bryde negative mønster, som evt. hæmmer en glad livsudfoldelse.

LÆS MERE OM: Hvordan kropsbevidsthed og aktiv deltagelse kan hjælpe dig til at blive en herre over din helbred!

Hvad Psykomotorisk terapi ikke er:

 • ikke quickfix metode
 • ikke “jeg helbreder dig” metode
 • ikke en “alternativ behandling”
 • ikke massage

Hvordan foregår behandlingen

Behandlingen tager udgangspunkt i den henvendelsesårsag, du kommer med. Dog vil du opleve, at behandlingen gennemgår hele kroppen under hver session. Dels fordi der arbejdes med hele nervesystemet, som nævnt tidligere. Dels fordi smerte eller spændinger ét sted hænger ofte sammen med andre steder i kroppen. En session varer 60 eller 90 min (se priserne) og foregår uden på tøjet.

Behandlingen inderholder altid:

 • Indledende samtale
 • Manuel behandling
 • Evt. en øvelse
 • Afsluttende samtale

Der arbejdes med to retninger af manuel behandling her på klinikken:

General afspænding og velvære:

Hvis du ønsker bare en afspænding og velvære, behøver du ikke at indgå i et forløb. Du kan bestille tiderne enkeltvis efter behov og bare komme og nyde en dyb afspænding og få en kvalitetstid til dig selv.

Læs mere om
Her vil der være minimum edukation, korrektion og øvelser. Der vil heller IKKE være en mulighed for at fortage længere samtaler.

En kort samtale
Manuel behandling på briks
En kort afsluttende samtale

 

En konkret fysisk eller psykisk henvendelsesårsag:

Denne type behandling vil normalt kræve et forløb af 5-10 gange. Efter den første behandling, hvis du beslutter dig for at indgå i et behandlingsforløb,  kan der fastlægges de første 3 gange. Vi revurderer bagefter og aftaler resterende gange, hvis der fortsat er behov for det.

Læs mere om
Denne type behandling vil indeholde en journaludfyldning ved første møde, da der vil være behov for at komme grundig rundt om symptomernes historie, din livssituation og andre vigtige faktorer for at kunne danne et helhedsbillede. Der vil også være flere edukative (lærende) elementer, korrektioner i form af øvelser og mulighed for længere samtaler, hvis behovet viser sig.

En indledende samtale
Manuel behandling på briks
En øvelse (fysisk eller mental)
En afsluttende samtale

Igennem forløbet skræddersyges der en øvelsesserie, der passer netop til din krop, livsrytme og behov, for at du selv kan skabe og styre dine forandringer og forbedringer.

Praktisk info:

 • Behandlingen foregår udenpå tøjet. Læs mere
  Det kræver dog, at tøjet er blødt, behageligt og helst dækker hele kroppen (lange bukser, lange ærmer). Kommer du til behandlingen lige efter arbejdet eller i pauser, vil der anbefales at tage et sæt skiftetøj med.
  OBS: Jeans er NO GO! Kroppen vil ikke kunne slappe ordenligt af, og grebene vil ikke kunne komme igennem den slags stof, hvilket kan medføre en begrænset effekt af behandlingen.
 • Etik under terapi. Læs mere
  Psykomotorisk terapeut er en statsanerkendt bacheloruddannelse. Derfor har vi, lige som andre sundhedsprofessioner, ret til at føre journaler og notater. Disse kan blive vist til klienten, hvis dette ønskes. Desuden har vi tavshedspligt overfor de personlige oplysninger, samt at vi er underlagt en underretningspligt.

Efter behandlingen

Kropsbehandlingen sætter en proces i gang, der gør, at kroppen kan genfinde sine selvhelbredende kræfter og genoprette balancen. Det er hverken uvidenskabeligt eller mystisk, at kroppen har selvhelbredende egenskaber. Se lige på hvordan et sår heler helt af sig selv. 

Efter en behandling vil du, som regel, opleve velvære og en indre ro. Der kan desuden forekomme nogle reaktioner, som er en naturlig proces efter en behandling. Du vil måske opleve, at kroppen og sindet reagerer anderledes end normalt, især efter en periode med f.eks. stress, sygdom m.m. Eksempler på reaktionerne kan være adskillige fysiske fornemmelser, tanker/ideer, følelser, minder m.m., og de fortæller, at hele din organisme er i gang med at optimere sine funktioner og skabe balance. Dette er simpelthen et tegn på, at behandlingen har sat noget i gang.

En god idé er, at du resten af dagen tager det stille og roligt og drikker mere vand end du plejer. Det er især godt med noget varmt vand. Dette letter udskillelsen af kroppens affaldsstoffer.